18 stycznia 2019
Imieniny obchodzą:
Piotra, Małgorzaty

      Tablica dla Niedźwiedzińskiego  
 

admin | 07 Nov 2011

Z okazji 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 i 70. rocznicy śmierci ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego zostanie odsłonięta 28 grudnia br. tablica pamiątkowa z medalionem na murze kościoła św. Marcina, a na grobie Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Wniosek Zarządu Koła im. gen. Stanisława Taczaka Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Jarocinie o upamiętnienie ks. Ig. Niedźwiedzińskiego został poparty przez władze samorządowe powiatu - starostę Mikołaja Szymczaka i proboszcza ks. prałata Dariusza Matusiaka.

Ks. Ignacy Niedźwiedziński urodził się 30.01.1875 r. w Koźminie Wlkp. w rodzinie młynarza i rolnika Jana Niedźwiedzińskiego (1834-1924) i Marii (1844-1933) z d. Dorszewska. Dziadkowie ze strony ojca - Feliks Niedźwiedziński i Marcjanna z Kołaskich - jak i ze strony matki - Wojciech Dorszewski i Franciszka z Wolnych, pochodzili ze stanu rolniczego.
Po ukończeniu szkoły powszechnej w Koźminie, uczył się w gimnazjum w Krotoszynie. Jak wielu Polaków uczących się w gimnazjum, działał w patriotycznym ruchu młodzieżowym im. Tomasza Zana.
Po zdaniu matury w 1899 r. rozpoczął studia teologiczne w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1902 r. i do 1906 r. był wikariuszem w Opatowie, a następnie w latach 1906-1908, w Mikstacie i Przyborowie. Występował przeciwko władzy niemieckiej w związku z nasilającą się germanizacją w codziennym życiu Polaków. W latach 1908-1917, kiedy był wikariuszem w Biezdrowie, pełnił również funkcję kapelana w więzieniu we Wronkach. Tutaj spotkał się z przywódcami niemieckiego ruchu robotniczego Różą Luksemburg i Wilhelmem Liebknechtem.
Po śmierci proboszcza ks. Podlewskiego w 1917 r. objął probostwo w kościele św. Marcina w Jarocinie, dzięki poparciu jego kandydatury przez ks. Radolina.
Następnie w 1917 r. został wybranym do Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Jarocinie i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Był delegatem jarocińskiego „Rolnika” na Sejmiku Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, który odbył się 24-26.09.1918 r. w Poznaniu. Po śmierci dr. Ludwika Klinkowskiego w 1924 r. został wybrany przewodniczącym Rady Nadzorczej „Rolnika” w Jarocinie i funkcję tą sprawował do 1939 r.
Jednocześnie w latach 1918 -1927 ks. Ig. Niedźwiedziński pełnił funkcje prezesa Rady Nadzorczej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Jarocinie.
Pod koniec I wojny światowej związał się z ruchem narodowym w Jarocinie, popierając dążenia niepodległościowe. Tajne spotkania członków Powiatowego Komitetu Obywatelskiego w Jarocinie odbywały się na probostwie z udziałem m.in. Władysława Grabskiego (1867-1927), dr. Bogumiła Hebanowskiego (1873-1953), Tomasza Jachowskiego (1860 - 1934) i Franciszka Basińskiego (1858-1942).
Był współorganizatorem wielkich patriotyczno-religijnych manifestacji społecznych w Jarocinie w listopadzie i grudniu 1918 r. Popierał działalność polskiej organizacji konspiracyjnej „Jedność” w Jarocinie, a później Powiatową Radę Ludową w Jarocinie.
Po utworzeniu oddziału polskiego w Jarocinie 11.11.1918 r. i wręczeniu sztandaru 12.12.1918 r. został powołany przez dowódcę Zbigniewa Gorzeńskiego na kapelana wojska polskiego. Po zwycięskim zakończeniu Powstania Wielkopolskiego zorganizował w Jarocinie w latach 1920-1921 pomoc dla rannych żołnierzy polskich i rosyjskich. W latach 1928-1929 był kapelanem Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty (nr 7 a) w Jarocinie.
Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta. Był współorganizatorem przedszkola w Jarocinie. W latach 1923-1927 był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Bursy Gimnazjalnej w Jarocinie. W 1925-1929 działał w Komitecie Pomocy dla Inwalidów Wojennych w Jarocinie. Bardzo dużo czasu poświęcał Towarzystwu Czytelni Ludowych, najpierw w latach 1920-1924 jako prezes Komitetu Miejskiego TCL, a następnie od 1924 r. do 1939 r. pełnił funkcję Prezesa Komitetu Powiatowego TCL w Jarocinie. Był organizatorem i patronem katolickich stowarzyszeń wśród jarocińskiej młodzieży.
Popierał jarociński ruch śpiewaczy w dwóch kierunkach - opiekował się chórem kościelnym i Kołem Śpiewu w którym w latach 1923 - 1926 pełnił funkcję prezesa Zarządu.
Interesował się przebiegiem walk powstańczych i pragnął je opracować. Przewodniczył w latach 1928-1932 pracami w Powiatowym Kole dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Jarocinie. Spotykał się z uczestnikami walk powstańczych oraz z dowódcami m.in. gen. Stanisławem Taczakiem (1874-1960) i mjr. Zbigniewem Gorzeńskim (1869-1926).
W hołdzie jarocińskim powstańcom wielkopolskim, poparł budowę pomnika „Wolności” wg projektu Władysława Marcinkowskiego. Pomnik miał być wystawiony na Rynku w 1923 r. z inicjatywy Towarzystwa Powstańców 1918/19. Ze względów finansowych zaproponowano wmurowanie pamiątkowej tablicy na murze ogrodzenia przy wejściu na cmentarz kościoła św. Marcina, którą odsłonięto 3.05.1923 r. Natomiast pomnik powstańców - wg projektu Leona Adamskiego - został odsłonięty w grudniu 1924 r. na cmentarzu parafialnym. Poświęcenia miejsc pamięci powstańczej - w czasie patriotycznych uroczystości - dokonał ks. Niedźwiedziński.
W latach 1925-1927 nadzorował nad pracami w zakresie powiększenia jarocińskiego cmentarza katolickiego przy szosie Boreckiej i budowie domu grabarza, co ostatecznie zostało zrealizowane w 1929 r. dzięki wsparciu finansowemu parafian oraz opiekuna kościoła ks. Radolina. Ks. Niedźwiedziński utrzymywał - przez cały okres międzywojenny - przyjazne stosunki z kolatorami. W 1927 r. uroczyście obchodził 25-lecie kapłaństwa. W tym roku został wyróżniony przez Radę Miejską w Jarocinie tytułem Honorowy Obywatel Jarocina. W 1933 r. został Kanonikiem Kolegiaty Kruszwickiej.
Przewodniczył Komitetowi Budowy Kościoła Chrystusa Króla w Jarocinie. Z inicjatywą wystąpił już w 1921 r., jednak realizacja nastąpiła w 1928 r. Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego odbyła się 7.10.1928 r. z udziałem ks. bp. A. Laubitza.
Ks. Niedźwiedziński w okresie międzywojennym wsparł działalność jarocińskiego komitetu Akcji Katolickiej, któremu przewodniczył w latach 1935-1939 Stefan Zapłata (1885-1956). Jednocześnie z olbrzymim zaangażowaniem włączył się w prace jarocińskiego komitetu Funduszu Obrony Narodowej. Znane są zdjęcia ks. prob. Niedźwiedzińskiego podczas święcenia karabinów maszynowych na jarocińskim rynku w 1938 r.
Należy podkreślić systematyczne starania ks. prob. Niedźwiedzińskiego o zachowanie dobrego wyglądu zabytkowego kościoła św. Marcina i stały nadzór w czasie prac remontowych np. w 1938 r.
Często spotykał się z Janem Majerowiczem (1886-1960) redaktorem „Gazety Jarocińskiej”, w której zamieszczał artykuły dotyczące spraw narodowych i społecznych. Ks. Ig. Niedźwiedziński redagował jarocińskie pisemka „Za Prawdę” i „Gazetka Parafialna”. Był autorem broszury pt. „Socjalizm, jego rozwój i zasady” wydanej nakładem Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu.
Po wybuchu II wojny światowej pozostał w Jarocinie. Pomagał jarocińskiemu burmistrzowi Antoniemu Świerkowskiemu (1888-1960) w utrzymaniu porządku w mieście w pierwszych dniach wojny. Nie doszło w Jarocinie do żadnych tragicznych wydarzeń. W październiku 1941 r. ks. Ig. Niedźwiedziński został aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Były czynione starania przez wpływowe osoby z Jarocina o uwolnienie ks. proboszcza Niedźwiedzińskiego, ale mało skuteczne.
Zmarł 31.12.1941 r. w szpitalu więziennym w Bojanowie i tam pierwotnie pochowany. Po zakończeniu II wojny światowej zwłoki ekshumowano i pochowano 4.11.1945 r. na cmentarzu w Jarocinie.
Pogrzeb był wielką patriotyczno-religijną manifestacją w mieście. Z okazji tej została wydana przez „Gazetę Jarocińską” okolicznościowa jednodniówka, która podała zasługi ks. Niedźwiedzińskiego oraz wymieniła wiele nazwisk osób poległych, zamordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej pochodzących z Ziemi Jarocińskiej.
Z wyborem bibliografii o ks. Ig. Niedźwiedzińskim można zapoznać się w zamieszczonym biogramie w Jarocińskim słowniku biograficznym t. I s. 173.
Jan Jajor

Autor:
E-mail: (nieobowiązkowy)
Uśmieszki: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Wyczyść pamięć


 Startuj z Życiem!
 Dodaj do ulubionych!
POGODA : JAROCIN
NOWY NUMER

SZYBKI KONTAKT

NAJNOWSZA GALERIA
Jarocin Festiwal 2010 - 30lecie

OGŁOSZENIA DROBNE
 Sprzedam
 Nieruchomości
 Auto-moto
 Praca
 Rolnicze
 Usługi
 Różne
 Towarzyskie
 Informator medyczny

LOKALIZACJA
HISTORIA


AKTUALNOŚCI


JAROCIN FESTIWAL


WIEŚCI Z GMIN


SPORT


KABARET


© 2008 by zyciejarocina.pl do góry